Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn - Naturvetenskap & Teknik/Utevistelse HT-15/ VHT-16

Skapad 2016-01-18 14:21 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." - Lpfö 98
Förskola
"Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." - Lpfö 98

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

I Förskolans nya läroplan förtydligas och förstärks de delar som handlar om Naturvetenskap och Teknik. Detta är därför Hjärtstenens utvecklingsmål i årets verksamhetsplan.AVDELNINGENS MÅL:

Pedagogerna har genom utbildningar fått nya sätt att se på Naturvetenskap och Teknik. Vi kommer att använda detta i vår vardag och utmana barnen med frågor.
Vi ser att vi lyckats när barnen kommit så långt att de resonerar kring naturvetenskap och teknik, att de kommer med egna hypoteser och att de visar engagemang och intresse för naturvetenskapen.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

 

* Vi kommer att använda oss av våra utflykter för att prata om djur och natur.

* Vi pratar om årstider, väder och veckodagar

* Vi kommer att använda oss utav Naturvetenskapen i vardagen

* Vi gjorde en pepparkasdeg tillsammans med barnen för att sedan skapa våra egna pepparkaks hus och både sätta ihop och pynta dessa två. 

 

ANSVARIG:

Stine, Helena, Camilla & Emmy

Stine och Helena ansvarar för utflykterna med Sörrgården och Camilla och Emmy ansvarar för Norrgården.

 

 

 

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: