Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2016-01-18 14:26 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Matematik
Hur lång tid är det kvar tills fotbollsträningen börjar? Vad hinner jag göra på den tiden?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska kunna läsa av klockan analogt och digitalt.
Du ska kunna mäta och räkna med tid.
Du ska kunna använda en almanacka, läsa och skriva datum.
Du ska kunna göra rimliga uppskattningar och tidsbedömningar.

Problemlösning:
Du ska kunna formulera och lösa matematiska problem och värdera valda strategier och metoder.


Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Vi följer hela tiden din utveckling i de uppgifter du gör och i de grupparbeten och samtal du deltar i.

Vi bedömer:
- om du kan klockan både analogt och digitalt
- om du kan göra rimliga uppskattningar av tid
- om du kan läsa ut och skriva datum
- om du använder lämpliga metoder
- om du kan välja lämplig metod

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Undervisning och arbetsformer


Du kommer att få träna på att lösa problem på olika nivåer och du kommer att göra egna. 
Du kommer att få träna på olika metoder för att räkna  med klockslag och tider
Du kommer att få arbeta med almanacka och datum.
Du kommer att få jobba själv ibland och ofta tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: