Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderkarta

Skapad 2016-01-18 14:28 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 Fysik
I detta arbetsområde tittar vi på väderfenomen och deras orsaker, och vilka fysikaliska begrepp som används inom meteorologin och i väderprognoser.

Innehåll

Avsnitt 1

Du visar dina kunskaper genom att göra en väderleksrapport med väderkarta enskilt eller i grupp. Du/ni kan välja att göra en film eller redovisa med text och bild. Du/ni ska göra en väderprognos för ett valfritt land på jorden, med minst två städer nämnda. Ni ska använda bilder och begrepp som finns i meteorologin. Alla begrepp ni använder ska ni kunna förklara. Vi kommer att tillsammans titta på era filmer och sedan diskutera och kommentera, vilket ger en möjlighet för var och en att visa individuella förmågor. Om någon väljer att redovisa i bild och text kommer det också att diskuteras på liknande vis.

Du bedöms på hur du använder faktakunskaper, viktiga begrepp och samband i redovisningen och i dina kommentarer. Det är viktigt att du skiljer på fakta och åsikter. Du blir också bedömd i hur du använder dina kunskaper i resonemang och diskussioner. Även resonemang om källors trovärdighet och relevans bedöms.

Kopplingar till läroplan

  • Fy
    Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy
    Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  • Fy  7-9
    Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Matriser

Fy
Fysikmatris

E- nivå
C- nivå
A- nivå
Ta ställning och motivera
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi, teknik, miljö och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Diskutera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om energi, teknik, miljö och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.
Kunskaper
Fysikaliska sammanhang
Du har baskunskaper om hur saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i fysiken. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett utvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och om hur andra saker hänger ihop i fysiken. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i fysiken på ett välutvecklat sätt. Du använder fysikens begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: