Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - vårterminen

Skapad 2016-01-18 14:40 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
Du kommer lära dig:

- hur många 10 000 är,

- hur tal med tusental är uppbyggda,

- addera och subtrahera med 1 000, 100, 10, 1 och

- jämföra tal som innehåller tusental

- upptäcka mönster

- sexans och sjuans tabeller i multiplikation

- hur multiplikation och division hör ihop

- att välja räknesätt

- enheter, till exempel kg, dl, cm, grader, minuter

Innehåll

Visa lärande

Genom att:
- delta i matematiska diskussioner och genomgångar.
- genomföra uppgifter i boken samt diagnoser.
- delta i praktiskt arbete.

Mål och bedömning

Efter arbetet bedöms din förmåga att:

- förstå positionerna ental, tiotal, hundratal och tusental

- använda talraden 0 - 1 000

- addera och subtrahera med 1 000, 100, 10 och 1

- jämföra tal som innehåller tusental

- multiplicera sexans och sjuans tabeller

- välja räknesätt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Områdesbeskrivning och undervisning

Genomgångar om och praktiskt arbete kring:

Positionsystemet

Talområde och talraden 0-1000

Problemlösningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: