Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering i matematik åk 1

Skapad 2016-01-18 14:54 i Hosjöskolan Falun
Grundskola 1 Matematik
Grundläggande matematikkunskaper är väldigt viktigt för att ha en möjlighet att gå vidare i inlärningen. Därför kommer du att få jobba mycket med att bli säker på talområdet 0-100. Du kommer även att jobba med problemlösning samt enkla diagram.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar
 • föra och följa matematiska resonemang
 • formulera och lösa problem
 • använda matematiska begrepp

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Konkretisering av mål

 

 • ramsräkning inom talområdet 0-100
 • använda begreppen fler, färre, lika många, större än, mindre än, hälften och dubbelt
 • tallinjen där vi jämför och storleksordnar tal 0-100
 • göra räknesagor till addition och subtraktion
 • föllja och göra enkla mönster
 • addition och subtraktion 0-10, med metoderna "lilla plus och minus" och "tiokamraterna"
 • stapeldiagram
 • klockans hel- och halvtimmar

Arbetssätt

 • Vi har gemensamma genomgångar samt arbete tillsammans och enskilt.
 • Vi arbetar med laborativt material, matematikboken, arbetsblad, spel och utepedagogik.
 • Vi pratar och diskuterar matematik vilket leder till att vi lär av varandra.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ramsräkna
 • förstå och använda olika matematiska begrepp
 • jämföra och storleksordna tal 0-100
 • rita och berätta räknesagor
 • använda addition och subtraktion i talområdet 0-10.
 • kunna klockans hel- och halvtimmar

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser

Ma
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: