Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningstexter

Skapad 2016-01-18 15:22 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde om tidingenstexter
Grundskola 9 Svenska
Vilka olika typer av texter kan man hitta i en tidning? I detta arbetsområde skall vi titta vidare på några av tidningens texter.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:


Kopplingar till läroplan

  • Sv
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv
    Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Jag kommer under arbetet bedöma hur väl du kan formulera dig och kommunicera i skrift, detta sker i den text du skriver. I den bedömer jag också hur väl du anpassar språket efter syftet, mottagare och sammanhanget. Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Planering Tidningstexter 9a

 v. 3

Måndag

¤ Repetition från tidigare arbete med tidningstexter

¤ Genomgångsfilm

¤ Reportage

 

Onsdag

¤ Fortsättning reportage

¤ Genomgång krönika

¤ Läsa krönika

 

Torsdag

¤ Genomgångsfilm insändare och debattartikel

¤ Insändare

 

v. 4

Måndag

¤ Debattartikel

¤ Snabbrepetition olika texttyper

 

Onsdag

¤ Genomgång av de olika uppgifterna

¤ Start eget arbete

 

Torsdag

¤ Eget arbete

 

v. 5

Måndag, Onsdag, Torsdag

¤ Eget arbete

 

v. 6

Måndag, Onsdag

¤ Eget arbete

¤ Inlämning i slutet av lektionen på onsdag

 

Torsdag

¤ Utvärderingar

¤ Viss planering inför nästa arbetsområde.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Den texttyp du väljer att skriva är underlag för bedömning samt ditt arbete under lektionerna.

Utvärdering

Efter avslutat arbetsområde utvärderar du i processloggen och i matrisen. Du får en återkoppling av mig i matrisen samt en kortare kommentar antingen i ditt arbete eller i matrisen.

Uppgifter

  • Tidningstexter

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Kunskapskrav
E
C
A
Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
Skriva olika texter
Texttyp
Eleven har en fungerande anpassning till texttyp.
Du strävar efter att skriva en berättande text.
Du följer formen för en berättande text relativt väl.
Du följer formen för en berättande text väl.
Skriva olika texter
Språk och struktur
Eleven följer språkliga normer och strukturer.
Stavning och grammatik är fungerar någorlunda, viss styckeindelning finns och då är varje stycke en sammanhållen helhet. Du blandar olika markeringar för nytt stycke, hybridstycke, blankrad och indrag , utan att man som läsareförstår systemet. Du har en röd tråd även om den inte är tydlig.
Stavning och grammatik är övervägande korrekt. Styckeindelning fungerar väl med tydliga kärnmeningar. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Stavning och grammatik är nästan alltid korrekt, din styckesindelning god, dvs. du har variation på styckenas längd vilket inspirerar läsning och markerar deras olika tyngd. Du har en tydlig röd tråd. Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag.
Ge respons
Eleven kan ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan följa en responsmall och bemöta dina kamraters texter i viss utsträckning.
Din respons till dina kamrater är mer specifik och saklig.
Din respons är konstruktiv och tydlig och visar att du förstår hur detaljerna påverkar helheten.
Bearbeta text
Utifrån respons bearbetar eleven sin egen text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du tar emot de råd du får och du bearbetar din text till viss del.
Du tar till dig av de råd du får, bearbetardin text relativt väl och förstår varför du bör göra förändringarna.
Du tar till dig av de råd du får, du bearbetar dina texter noggrant och gör egna iakttagelser som leder till förbättringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: