Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bums åk 6 Lust att läsa

Skapad 2016-01-18 15:25 i Pysslingen Skolor Hinden Skola Pysslingen
Bums Svenska för åk 6, ligger som grund för den pedagogiska planeringen..
Grundskola 6 Svenska
Under veckorna 2-6 arbetar vi med Bums Svenska åk 6 som är vårt basmaterial i svenska.

Lust att läsa

I det här kapitlet:

-tränar du läsförståelse och analys av olika sorters skönlitteratur, gamla böcker och nya skrivna svenska och utländska författare.

-lär du dig vad en biografi, en myt, en klassiker, en miljöbeskrivning, ett bildspråk och parallellhandling är.

-får du en inblick i människors olika livsvillkor i Sverige och i världen.

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • Vi arbetar med kapitlet "Lust att läsa" i läs- och arbetsboken.
 • Vi ser på valda avsnitt i serien "Mellan raderna"
 • Vi skriver egna berättelser
 • Vi lyssnar på berättelser och använder oss av olika lässtrategier när vi diskuterar innehållet

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: