Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2016-01-18 15:30 i Pysslingen Skolor Hinden Skola Pysslingen
Skrivprojekt
Grundskola 3
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med ett skrivprojekt som kommer att träna elevernas förmåga att formulera sig i skrift.

Innehåll

Innehåll

Projektet är uppdelat i 14 deluppgifter baserat på en grundbok. Eleverna kommer att under projektet vara omedvetna om vilken bok som projektet är baserat på. Läraren kommer att läsa en del ur boken vid 14 tillfällen därefter får de en uppgift utifrån de lästa.

Exempel på textupplägg eleverna kommer att träna på är:

- Personbeskrivningar

- Dikter 

- Miljöbeskrivningar

- Berättelser

Bedömning

Eleverna kommer att bedömas i hur de formulerar sig i skrift. Hur de anpassar till syfte och mottagare. De kommer även bedömas i hur de stavar, använder liten och stor bokstav samt hur de använder punkt.

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: