Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik LPP år 5 2015-2016

Skapad 2016-01-18 16:02 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Eleverna kommer arbeta med "enkla maskiner" programmering och olika konstruktioner.
Grundskola 5 Teknik

Eleverna kommer att lära sig vad "enkla maskiner" är och vilken betydelse de har och har haft. De kommer också testa hur de fungerar. Eleverna kommer att få prova på enkel programmering. Eleverna kommer lära sig om olika hållfasta konstruktioner. De kommer i grupper att arbeta praktiskt och då prova att bygga någon konstruktion. Här kommer eleverna arbeta problembaserat. De får själv klura, fundera och söka fakta hur de ska lösa uppgiften.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer i undervisningen att:

-ta reda på hur, när och varför de enkla maskinerna kom till

- få förståelse för de "enkla maskinerna" och lära sig att mycket inom tekniken bygger  på dessa.

- få träna på att programmera. Eleverna kommer ladda hem olika appar på sin Ipad.   Det kommer i grupp och enskilt få lösa olika problem. De kommer också att skapa       egna programmeringar som övriga klassen ska få lösa.

- träna på att arbeta tillsammans
- träna på att se och lösa olika praktiska problem i grupper
- i grupper göra en skiss och planera vilket material som behövs för att sedan göra en teknisk beskrivning av konstruktionen


- ha genomgångar och diskussioner både i stor/liten grupp
- arbeta i grupp men även enskilt
- diskutera olika begrepp

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla förmågan för

- teknikens betydelse, påverkan och utveckling

- att samarbeta

- hur man kan hitta olika lösningar på problem

- hur man kan se och använda olika konstruktioner i olika sammanhang

- vara aktiv i diskussioner

- olika tekniska begrepp

 


Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske under hela arbetet.
Förmågan att arbeta tillsammans.
Förmågan att lösa problem.
Förmågan att se samband.
Förmågan att dokumentera under arbetets gång.

Förmågan att delta i diskussioner.
Förmågan att redovisa.


Kopplingar till läroplan

 • Tk  A 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 6
  Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: