Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bullerbyn - Rörelse/Musik HT-15/VT-16

Skapad 2016-01-18 17:53 i Pysslingen Förskolor Hjärtstenen Pysslingen
Förskola
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

FOKUSOMRÅDE-

Vi har sett  att barnen visat ett stort intresse för att sjunga, dansa och uppträda för varandra. De vill gärna ha disco med musik och discolampa.Vi har också sett att barnen visar ett stort intresse för olika instrument, dans stopp mm.AVDELNINGENS MÅL:

 Alla barn kommer att få ta del av sång, rim och ramsor som kopplas till det vi arbetar med och det barnen visar intresse för.

Alla barn kommer att få möjlighet att prova på olika intsrument under terminen

Alla barn uppdelade i två grupper kommer varje vecka gå iväg på någon form av utflykt

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLET:

* Alla pedagoger ska ha en väl planerad samlingsvecka där sång, rim och ramsor ingår.

* Vi erbjuder barnen dans eller sång till musik uppdelade i två grupper varje måndag

* Vi erbjuder barnen att få prova på våra olika instrument

* Vi går till sporthallen med barnen uppdelade i två grupper varje torsdag

* Vi går på utflykt i vårt närområde till skogen eller en lekpark

* Vi lyssnar in barnens olika intressen till natt leka olika lekar som tex dans stopp, under hökens vingar etc.

 

ANSVARIG:

Stine, Helena, Camilla & Emmy

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?:

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: