Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikal

Skapad 2016-01-18 19:09 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Från idé till färdig föreställning. Du är deltar i en skapandeprocess som resulterar i en färdig musikal. Musikalen består av drama, sång, instrumentspel, dans, kulissbygge/målning, multimedia (film, foto, ljudeffekter), scenbygge, ljussättning mm. Du har en eller flera uppgifter som bidrar till en fungerande helhet.
Grundskola 9 Musik Svenska Bild Idrott och hälsa Slöjd
Från idé till färdig föreställning. Du är deltar i en skapandeprocess som resulterar i en färdig musikal.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Skriva ett manus ( utgå från en färdig film, bok, musikal eller hitta på eget)
 • Upptäcka och förstå hur musik, sång och dans kan användas som kommunikation, förstärka en berättelse och uttrycka känslor och skeenden.
 • öva dans med egen/given koreografi - som blir till en "massdans"- där alla nior deltar.
 • öva in sånger ( sång och instrumentspel)  och som passar till handlingen
 • öva in repliker utifrån manus
 • planera för och tillverka kulisser, kläder, rekvisita, affisch
 • planera multimedia ( Vad ska ingå? Vem gör vad? När ska de olika delarna vara färdiga?)
 • scenbygge
 • bokning av lokaler, ljus-och ljudtekniker
 • ekonomi ( Vilken budget har vi? Vad är det som kostar?)

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Det här ska vi göra

 • Under höstterminen skrivs manus.
 • Övning av drama börjar göras sista veckan före jullovet och fortsätter under vårterminen en ggn/veckan.
 • Övning av dans och sång/musik görs en ggn/vecka
 • Övning med teaterpedagog görs under vt vid vissa datum.
 • Veckan då föreställningarna ges ägnas heltid åt övning från måndag till torsdag.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  7-9
  Bildframställning Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9
  Bildframställning Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

vara delaktig i en skapande process genom att:

 • bidra till manusskrivande
 • delta i dans utifrån dina förutsättningar
 • gestalta en roll
 • sjunga
 • spela instrument; trummor, elbas, keyboard, gitarr, mm
 • använda multimedia
 • tillverka kulisser
 • sy/förändra kläder

Uppgifter

 • Musikal -dans

 • Musikal

 • Musikal

Matriser

Sv Mu Sl Bl Idh
Musikal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skapande
Jag kan delta i rörelse- och koreografiövningarna.
Jag deltar aktivt i rörelse- och koreografiövningarna, vågar använda min rörelsefantasi och kommer med idéer till koreografin.
Jag deltar aktivt i rörelse- och koreografiövningarna, vågar använda min rörelsefantasi, kommer med idéer till koreografin och är lika duktig på att följa mina klasskompisars idéer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: