Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bråk

Skapad 2016-01-18 19:45 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
I den här planeringen kan du läsa om vad vi kommer att arbeta med i matematik under veckorna 5-8.
Grundskola 3 Matematik
...

Innehåll

Tid

v. 5-8

Syfte

Eleverna ska få förståelse för bråkbegreppet och att ett bråk är en del av en helhet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi kommer att:
-  arbeta i helklass, i grupper och enskilt
- arbeta med enskild färdighetsträning
- spela mattespel

Bedömning

I ditt arbete kommer vi att bedöma om du:
- kan dela upp helheter i olika antal delar
- namnge delar som enkla bråk

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: