Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A L B A N S K A (SHQIP) åk 7-9

Skapad 2016-01-18 19:55 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vårt SPRÅK är bäst! Så sött och bred!! Det är fri och är lätt! Som är vackert och är värd! Naim Frashëri
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Viktighet av modersmål är att bevara språket. Detta ska vi göra genom att: inrikta på att utveckla vårt sätt att skriva och uttrycka oss på ett livligt och detaljerat sätt och med ett korrekt skrivspråk. Vi fokuserar på att förstå vad vi läser och vad det lästa betyder samt kunna uttrycka detta muntligt och skriftligt.

Innehåll

Modersmål 7- 9

 • SYFTE
 • Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden.
 • Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

*Läsa och skriva.
*Tala, lyssna och samtala.
*Berättande texter och sakprosatexter.
*Språkbruk.
*Kultur och samhälle.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...

 • Läsning av olika texter: egen läsning och högläsning
 • Läsning av olika sorters texter: för att lära texters struktur
 • Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten 
 • Enskilda skrivövningar i skrivbok
 • Olika textgenrers uppbyggnad och struktur
 • Veckans ord – synonymer - antonymer
 • Grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Språkbruk i olika situationer
 • Muntliga övningar i par eller grupp – sketch
 • Film tillämpning i undervisning
 • Elever ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter )
 • Använder digitala verktyg

Kunskapskrav för betyget E - A i slutet av årskurs 7- 9

Se: Kopla - kurskrav 7 - 9

Matriser

Ml

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
LÄSA
Du läser korta sammanhängande texter och börjar få flyt i sin läsning. Ibland läser du om och rättar sig själv vid behov.
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse.
UTTRYCKA SIG I ALB
Kommunicera, uttrycka sig skriftligt (skriva)
Uttrycker sig så mottagaren förstår. Använder enkla ord och meningar, ev. med bild stöd.
Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. Skriver på ett enkelt sätt om kända arbetsområden och/eller till bilder.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Skriver och beskriver med enklare meningar om vardagliga situationer.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Har med ett bra ordförråd/ språk. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara med ett varierat språk. Använder albanska alfabetet på rätt sätt.
TALA
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
Läsförståelse
Läsa och förstå skilda slag av texter på modersmålet med behållning
Läser ord och enkla meningar. Förstår helheten i tydlig och enkel text, med bildstöd. Har svårigheter med toska-dialekten.
Läser och förstår helheten i enklare texter om väl kända områden, ev. med hjälp av bilder. Har svårigheter med toska-dialekten.
Läser och förstår enkla och lättlästa barnböcker på egen hand. Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Läser och förstår olika slags texter, även inom okända områden.
Kultur och samhälle
se likheter och skillnader, kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden
Du har god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera om. Du har enkla, kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med viss koppling visar grundläggande kunskaper.
Du har ganska god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör jämförelse: Svensk- Albansk Du har utvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med relativt god koppling visar goda kunskaper.
Du har väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om.Du gör goda jämförelse: Svensk- Albansk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Du har mycket väl god kunskap om vissa seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och kan på ett mycket välutvecklat sätt beskriva och resonera om. Du gör goda jämförelse: Svensk- Albansk Du har välutvecklade kunskaper om geografiska fakta och historiska händelser från områden där modersmålet talas och med god koppling visar goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: