Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Lag och Rätt

Skapad 2016-01-18 20:27 i Bruksskolan Munkedal
Grundsärskola 6 Samhällskunskap Samhällsorienterande ämnen
Du vet säkert redan att vi har lagar och regler i samhället. Människor begår olika brott och vilka konsekvenser ges?

Varför behöver samhället lagar och regler?

Vad skulle hända om vi inte hade lagar?

Vilka lagar har vi och vem stiftar lagar?

Vilka regler finns lokalt på vår skola?

Vad är skillnaden mellan lagar och regler?

Vad skulle du vilja lära dig mer om?

Vilken titel skulle du vilja ge detta område?

Innehåll

Förmågorna vi strävar mot (Varför vi gör detta!)

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
 • SO
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

De stora frågorna!

Varför behöver samhället lagar och regler?
Vad skulle hända om vi inte hade lagar?
Vilka lagar har vi och vem stiftar lagar?
Vilka regler finns lokalt på vår skola?
Varför tror du att brott begås och vad blir det för konsekvenser?

Kopplat till våra kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • SO  E 6
  Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  E 6
  Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  E 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
 • SO  E 6
  Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  C 6
  Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  C 6
  Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  C 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
 • SO  C 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
 • SO  A 6
  Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
 • SO  A 6
  Eleven kan också på ett väl fungerande sätt beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
 • SO  A 6
  Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
 • SO  A 6
  Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Hur kommer vi att arbeta?

Mycket gemensamma diskussioner och reflektioner om lagar och regler samt brott och straff

Paruppgifter utifrån stora frågor

Paruppgifter

Filmer, texter och Rebeccas egna anteckningar för att stärka kunskaperna

Begreppsscheman som stöd

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: