Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning av nyanlända - Skolverkets material från 1 januari 2016

Skapad 2016-01-19 09:13 i Marklundskolan F-6 + 7-9 Visa kommun
Här har vi lagt in Skolverkets material för Kartläggning av nyanlända elever. Materialet består av tre steg: Steg 1: Elevens språk och erfarenheter. Steg 2: Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet. Litteracitet handlar om elevens användning av skriftspråk i olika sammanhang och för olika syften. Numeracitet handlar om elevens förmåga att använda matematiskt tänkande när det gäller att lösa problem, föra resonemang, argumentera och motivera sina lösningar. Steg 3: Elevens kunskaper i 15 av grundskolans ämnen. Du hittar hela materialet för Steg 1 och Steg 2 i vår bedömningsportal. Det krävs inte inloggning för att få tillgång till materialet. Steg 3 publiceras successivt under våren.
Grundskola F – 9 Matematik Svenska
Kartläggning av en nyanländ elevs kunskaper.

Målet är att kunna fatta beslut om vilken årskursen eleven ska gå samt ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Innehåll

Lärarinformation

Handledning

Här hittar du övergripande information om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, om genomförandet och om hur materialet kan användas för bedömning, beslut och planering.

 Steg 1 - Elevens språk och erfarenheter

Kartläggningen i Steg 1 ger skolan en bild av elevens språk, tidigare skolgång, intressen och förväntningar utifrån elevens och vårdnadshavarens egna uppfattningar och beskrivningar.​
Här laddar du ned de skrivbara  pdf:ern  för eleven för Steg 1

Steg 2- Elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet.

Materialet består av två delar, Litteracitet samt Numeracitet. De båda delarna ger tillsammans med Steg 1 underlag för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, samt hur tiden mellan de olika ämnena ska fördelas. Kartläggningen ger också underlag för att planera undervisningen utifrån elevens kunskaper, förutsättningar och behov.

Materialet hittar du genom att välja Litteracitet eller Numeracitet i vänstermenyn.'
Här laddar du ned de skrivbara  pdf:ern  för eleven för Steg 2 Literacy
Här laddar du ned de skrivbara  pdf:ern  för eleven för Steg 2 Numeracitet

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: