👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BIOLOGI MÄNNISKAN - Kroppen

Skapad 2016-01-19 09:27 i Morgongåva skola F-6 Heby
Vi lär oss om hur din kropp är uppbygd och hur den fungerar.
Grundskola 6 Biologi Svenska

Vi lär oss om: Att bli vuxen. Pubertet. Vad händer med kroppen. Hur ett barn blir till.

Hur är det att börja bli vuxen. Hur påverkas din kropp av droger. Varför är det viktigt att du äter bra mat och vad händer med maten i kroppen.
Vi repeterar även ögats delar, örats delar och tandens delar.

Vi lär oss även om kroppens nervsystem och mag-tarmsystemet.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

2. Kursplanemål:

 

 

 

3. Konkretiserade mål:

Vi kommer att utveckla din förmåga att

 • Samtala och diskutera biologi.
 • Söka och använda information.
 • Se samband i människokroppen. 
 • kunna väsentliga delar om livets utveckling. 

 

4. Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Samtala och diskutera biologi.
 • Söka och använda information.
 • Se samband i människokroppen. 
 • kunna väsentliga delar om livets utveckling. 

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att jobba med boken PULS Biologi. Vi kommer att läsa, diskutera och svara på frågor. 

Vi har även sett filmer om ovanstående innehåll. 

 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

För att visa att du befäst kunskapskraven kommer vi att 

 • Diskutera i grupp. Visa delaktighet och genom diskussioner visa vad du kan. 
 • Arbeta med olika uppgifter, både praktiskt samt i övningsboken. 
 • Genomföra ett muntligt prov. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi

Matriser

Sv Bi
Biologi Att bli vuxen

F
E
C
A
Kunskaper
kommunicera
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Kunskaper
använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt för att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Begrepp
Beskriva samband och begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Begrepp
Föra resonemang
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.