Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation och retorik

Skapad 2016-01-19 09:43 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vad är retorik? Vad är ett argument? Vad är de "konstiga" orden Ethos, Pathos och Logos att göra med hur jag kan övertyga folk om att tycka som jag? Hur debatterar man? Hur argumenterar man? Det kommer vi att gå igenom under denna period.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska arbeta med argumentation och retorik under några veckor. En argumentation är ett sätt att tala eller skriva för en sak och lägga fram skäl för den.

Innehåll

Innehåll

Vi ska läsa om:

Argumentationens och retorikens historia.

Vikten av att kunna argumentera bra.

Olika strategier med koppling till läsare och åhörare.

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med att skriva argumenterande texter
 • läsa dagstidningar
 • analysera insändare i dagstidning
 • arbeta med ämnesriktigt språkval kopplat till argumentationen
 • arbeta med ord och begrepp som man kan använda när man vill uttrycka sina känslor och argument
 • arbeta med skriftlig och muntlig framställning
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva argumenterande text
 • använda sig av ett ämnesriktigt språk kopplat till din text och din muntliga framställning
 • analysera insändare
 • känna igen de typiska dragen för insändare och argumenterande texter
 • använda de typiska skrivreglerna.

Uppgifter

 • Intervju frågor

 • Rockstjärnan på Reimers vill till Djurgården

 • Argumentation

 • Kamraträttning

 • Min förebild

 • Debattartikel

 • Argumentation 2

 • Argumentation uppgift 1

 • Argumenterande text

 • Presentera en förebild

 • Svenska NT muntligt resultat.

 • Min förebild

 • Jultraditioner och jul sägner

 • Argumentation uppgift 1

 • Argumentation uppgift 2

 • Argumentation uppift 3

 • I taket lyser stjärnorna - uppgift

 • Förr eller senare exploderar jag - del 1

 • Förr eller senare exploderar jag - del 2

 • Pre-test delprov C NP

 • Min förebild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i svenska för år 7 - 9

Ej nått målen än
E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt välunderbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: