Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förmågor i SO

Skapad 2016-01-19 09:47 i Västra Berga skola Helsingborg
En översikt över de förmågor som ska bedömas, en sammanställning av Göran Svanelid, enligt Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi Religionskunskap Samhällskunskap
I nedanstående matris får du en översikt över de förmågor som ska bedömas enligt kunskapskraven i Lgr 11 och vad du hittills har visat/uppnått i tal och skrift i dina so-ämnen,

Innehåll

Kunskapskrav - Förmågor enligt Lgr 11


Matriser

Hi Re Sh Ge
Kunskapskrav

Kommunikativ förmåga

F - Behöver utveckla förmågan
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Samtala
Du kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor som till viss del för samtalet framåt.
Du kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor som för samtalet framåt.
Du kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor som för samtalet framåt och fördjupar eller breddar dem.
Diskutera
Du kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och komma med inlägg som till viss del för diskussionen framåt.
Du kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och komma med inlägg som för diskussionen framåt.
Du kan diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och komma med inlägg som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Motivera
Du kan motivera det du säger eller skriver med till viss del underbyggda argument.
Du kan motivera det du säger eller skriver med förhållandevis underbyggda och relativt utvecklade argument.
Du kan motivera det du säger eller skriver med väl underbyggda, trovärdiga och välutvecklade argument.
Presentera
Du kan presentera muntliga och/eller skriftliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan presentera muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan presentera muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.
Du kan framföra egna åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du kan framföra egna åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du kan framföra egna åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Framföra och bemöta argument
Du kan med hjälp av egna eller andras åsikter i enkla resonemang möta och bemöta argument.
Du kan med hjälp av egna och/eller andras åsikter i relativt utvecklade resonemang möta och bemöta argument.
Du kan med hjälp av egna och andras åsikter i välutvecklade resonemang möta och bemöta argument.
Redogöra, formulera, resonera och redovisa.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga och skriftliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga och skriftliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Begreppslig förmåga

F - Behöver utveckla förmågan
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Förstå innebörden av begreppen.
Du kan använda begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begreppen på ett väl fungerande sätt.
Relatera begreppen till varandra.
Du kan relatera begreppen till varandra på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan beskriva hur begreppen hör ihop på ett enkelt och i huvudsak fungerade sätt.
Du kan relatera begreppen till varandra på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan beskriva hur begreppen hör ihop på ett relativt välutvecklat sätt.
Du kan relatera begreppen till varandra på ett väl fungerande sätt. Du kan beskriva hur begreppen hör ihop på ett välutvecklat sätt.
Använda begreppen i olika/nya sammanhang.
Du kan använda begreppen i olika/nya sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda begreppen i olika/nya sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begreppen i olika/nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Analysförmåga

F - Behöver utveckla förmågan
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Beskriver orsaker och konsekvenser.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Föreslå lösningar
Du kan redogöra för och föreslå enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.
Du kan redogöra för och föreslå utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar.
Du kan redogöra för och föreslå välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.
Förklara och påvisa samband
Du kan förklara och påvisa enkla samband.
Du kan förklara och påvisa förhållandevis komplexa samband.
Du kan förklara och påvisa komplexa samband.
Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Du kan till viss del se utifrån eller använda dig av annat perspektiv.
Du kan i förhållandevis stor utsträckning se utifrån och använda dig av annat/olika perspektiv.
Du kan i stor utsträckning se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Jämföra: Likheter och skillnader, för-och nackdelar.
Du kan göra enkla jämförelser och/eller visa på några för- och nackdelar.
Du kan göra relativt komplexa jämförelser och belysa några för- och nackdelar.
Du kan göra komplexa jämförelser och utvecklat redogöra för för-och nackdelar

Förmågan att hantera information

F - Behöver utveckla förmågan
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor.
Skilja mellan fakta och värderingar.
Ett faktapåstående kan vara sant eller falskt (går att kontrollera åtminstone i teorin), medan en värdering uttrycker personliga åsikter som varken är sanna eller falska.
Delvis, med enkla argument.
I ganska stor utsträckning med relativt väl underbyggda argument .
I stor utsträckning med väl underbyggda argument.
Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.
Du kan föra enkla resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra utvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan föra välutvecklade resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Metakognitiv förmåga

Metakognition är de tankeprocesser som handlar om ens egna tankeprocesser. Det innebär att man är medveten om en del av sina egna tankar. Man kan likt en inre handledare undersöka hur de egna tankarna angriper ett problem, bedöma hur bra det går och styra dem om de skenar iväg eller kommer in på ett ofruktbart spår. I nedanstående matris kan du se i vilken utsträckning du utvecklat följande förmågor.
F - Behöver utveckla förmågan
E
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Tolka
- Funderar över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.
Värdera
- Funderar över om informationen är viktig eller inte.
Ha omdömen om
- Visar att du kan ta goda beslut eller fatta rationella beslut.
Reflektera
- Visar att du lägger märke till saker som händer och sker omkring oss och att du funderar över dem.
Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang.
- Löser problem på ett bra sätt utifrån vilken situation du är i när och med tanke på vad du vill ska hända.
Avgöra rimligheten
- Funderar över vad som är möjligt eller inte i olika situationer.
Välja mellan olika strategier.
- Väljer det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.
Pröva och ompröva.
- Vågar testa dig fram. - Vågar ändra dig om det visar sig att en sak är fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: