Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller SVA

Skapad 2016-01-19 09:58 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med noveller. Läsa (högläsning och enskilt), analysera, diskutera och skriva.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med noveller. Läsa (högläsning och enskilt), analysera, diskutera och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar - "Vad kännetecknar en novell?"
 • Högläsning - "De blå skorna"
 • Diskussioner och reflektioner kring "De blå skorna" - gruppvis och i helklass
 • Öva på att sammanfatta en novell
 • Gruppövningar - läsa, formulera frågor, diskutera, sammanfatta
 • Skrivövningar
 • Träna på att ge varandra respons och att ta respons och bearbeta därefter

Kopplingar till läroplan

 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  7-9
  Läsa och skriva Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • SvA  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att sammanfatta och analysera en novell
 • Din förmåga att skriva en novell utifrån kunskapskraven
 • Din förmåga att ge respons och ta emot respons och bearbeta din text därefter

Hur ska det bedömas?

 • Skriftlig sammanfattning och analys av valfri novell
 • Skriva egen novell
 • Skriftlig reflektion kring respons

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 9
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 • SvA  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 • SvA  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • SvA  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • SvA  E 9
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: