Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och IT

Skapad 2016-01-19 10:16 i Pysslingen Förskolor Baldersro Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området språk, kommunikation och IT
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2010) ska vi arbeta med Språk, kommunikation och IT

Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget LärandeIndex.

Det är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen.

Baldersros Unikum arbete bygger på de sex olika delarna i LärandeIndex.

Vår Pedagogiska planering, PP, bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå.

Arbetet fortsätter genom lärloggen där vi kopplar både PP och styrdokument så att dessa hålls levande genom året.

Vi stävar efter att bygga på deras språkglädje och öka barnens språkförmåga samt ordförråd.

Pedagogiska Planeringen utvärderas sedan i slutet av läsåret.

Innehåll

Avsnitt 1

LärandeIndex säger:

Enheten organiserar så att barnen har möjlighet att samtala och berätta samt delta i utvidgade och fördjupade bok och bild samtal i samspel med andra barn och vuxna i vardagen.

Att barnen bearbetar sitt språk och sin kommunikativa förmåga.
Det sker i samspel med andra barn och vuxna och med hjälp av olika uttrycksformer i vardagen.

Enheten använder ett rikt och varierande utbud av material och metoder med anknytning till språk, kommunikation och IT, så att barnen får utforska i vardagen på sitt eget sätt.

På Baldersro är Språket en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra. Vi upplever att barnen är nyfikna och intresserade av språket i lek, sånger, sagor, ramsor och i dialogen med varandra. Barnen uppmuntras att närma sig det skriftliga språket. Lärplattor och datorer finns tillgängliga som ett verktyg i utvecklingen av språket.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: