Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, molekyler och periodiska systemet

Skapad 2016-01-19 10:36 i Torpskolan Lerum
Vi repeterar grundläggande kemi och lär oss om atomer, molekyler och hur det periodiska system är uppbyggt
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi repeterar grundläggande kemi och lär oss om atomer, molekyler och hur det periodiska system är uppbyggt

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9
  Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Ke
Kemi

Kemi

E
C
A
Undersökningar
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar utifrån givna planeringar..
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar och formulera egna frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Kunskaper och resonemang
Eleven för enkla resonemang och eleven gör enkla dokumentationer av undersökningar samt ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven har goda kunskaper om kemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemi och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Ke
Generell bedömningsmatris kemi uppdaterad vt 16

Kemi

E
C
A
Kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Resonemang
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: