Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, Tema åk 9, 2018/2019

Skapad 2016-01-19 10:43 i Österslättsskolan Karlshamn
En sammanfattande slutuppgift för redovisning av elevens bildförmågor.
Grundskola 9 Bild

Genom att välja verktyg och arbetssätt från de metoder och tekniker vi arbetat med i årskurs 7 och 8 skall du med utgångspunkt från huvudkategorierna i bildframställning 2 dimensionell-, 3 dimensionell- och tryckt bild framställa ett temaarbete som ställs ut publikt i skolans bibliotek.

Innehåll

 

Konkretisering

Välj ett tema som du sedan arbetar med på tre olika sätt som 2-dimensionell, 3-dimensionell och tryckt bild. Temat kan du/ni välja gemensamt i klassen, i mindre grupp eller individuellt. Här följer en rad exempel på tidigare använda teman: Drömmar, Kläder, Ufo, Bilar, Musik, Framtiden, Mat, Hat-kärlek, Krig och fred, fiske båtar Paradiset e.c.t. Naturligtvis kan du/ni välja något som du/ni själv(a) kommer på.
De tre färdiga arbetena eller om du/ni slagit samman teknik/ metoderna till en eller två bilder i t.ex. en installation. Ställer vi sedan ut på skolans bibliotek för att möta en publikreaktion.

Undervisning/arbetssätt

Du kommer arbeta tematiskt själv eller i en grupp du valt med att framställa bilder som presenteras i en utställning på skolans bibliotek. Dina val ,både vad gäller tema och tekniker för bildframställning av tvådimensionell-, tredimensionell och tryckt bild, gör du i början för att vi tillsammans skall få en överblick av behov som material, tidsåtgång och utställnings möjligheter.
Utställningen blir en redovisning av dina förmågor, kunskaper i bildämnet där du efter bästa förmåga väljer metod och verktyg ur de tidigare årskursernas kunskapande för att på bästa sätt få fram vad du vill visa med bilderna i ditt tema.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda de kunskaper som du förvärvat under tidigare år och utnyttjar dessa på bästa sätt för att förstärka och förmedla ditt tema.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Grundmatris i Bild

framställa och kommunicera
Du presenterar inte någon egen tanke eller budskap.
Du har en tanke med budskapet som delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bildspråket som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
använda redskap
Du använder inte redskap och material enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem. Du prövar och omprövar hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt hur materialen kan kombineras för att skapa olika uttryck.
bildkompositon
Du arbetar inte medvetet med bildkomposition
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett fungerande och varierande sätt.
Du kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande, varierat och personligt sätt.
utveckla och bearbeta
Du utvecklar inga egna idéer.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andras uppslag och inspirationsmaterial.
välja handlingsalternativ
Du gör små eller inga försök till arbetsprocess.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
presentation
Du presenterar inte dina bilder eller bortser ifrån syfte och sammanhang
Dessutom presenterar du dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom presenterar du dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
arbetsprocessen
Du utvärderar inte din arbetsprocess, och bortser från samband mellan uttryck och funktion.
Du ger också enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du ger också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
bildanalys
Bildtolkning
Du visar inga egna bildtolkningar och jämförelser
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
bildanalys
använda ämnsespecifika begrepp
Du använder inte ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens uttryck,innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du beskriver bildernas och verkens ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: