Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Deckaren

Skapad 2016-01-19 12:23 i Östratornskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Skrivprojekt Deckare efter Hællquist & Herngrens material "Att arbeta med deckare".
Grundskola 6 Svenska
I skrivprojektet Deckaren skriver eleverna egna deckare i flera kapitel efter en given arbetsgång. Utöver själva skrivandet läser vi deckare både som högläsning och enskilt samt samtalar kring genren som sådan.

Innehåll

Syfte

I arbetet med skrivprojektet Deckaren ska eleverna få utveckla sin förmåga att skriva berättande texter och anpassa språket efter syfte och sammanhang. Eleverna kommer även få utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur för att sedan använda sig av det lästa till utvecklandet av sin egen text.

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från kursplanen i svenska kommer att behandlas inom Deckarprojektet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Mål

Efter avlutat skrivprojekt ska eleven kunna:

 • skriva texter där innehållet är tydligt för läsaren.
 • behärska stavningsregler och skiljetecken.
 • skriva dialoger.
 • dela in en text i stycken.
 • bearbeta texter utifrån respons.
 • använda sig av en tankekarta för att planera en text.
 • följa en röd tråd.
 • följa en arbetsgång.
 • göra olika typer av beskrivningar.
 • variera och anpassa ordvalet.
 • väcka läsarens intresse

Matriser

Sv
Skrivprojektet Deckaren

Bedömningsmatris till skrivprojektet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa skönlitteratur
Du kan med flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur för barn och ungdomar.
Tydlighet
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll.
Uppbyggnad
Början - mitt - slut Inledning - huvuddel - avslutning
Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt.
Språklig variation
T.ex: Du börjar dina meningar på olika sätt. Du använder synonymer.
Ditt språk är ganska varierat.
Ditt språk är varierat.
Ditt språk är mycket varierat.
Stavning
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver och stavar.
Skiljetecken
Hur och när du sätter ut skiljetecken i dina texter.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man använder skiljetecken.
Berättande texter, beskrivningar
T.ex. personbeskrivningar och miljöbeskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar.
Berättande texter, handling
Du kan skriva berättande texter med enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklad handling.
Illustrationer
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge respons
T.ex. med hjälp av modellen "2 stjärnor och 1 önskan".
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter.
Ta emot respons och bearbeta
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: