Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna 7b,7c

Skapad 2016-01-19 12:25 i Pysslingen Skolor Karl Johans skola Pysslingen
Grundskola 7 Historia
...

Innehåll

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet (långsiktiga mål)

Kopplingar till läroplan

  • Hi
    Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Vi kommer att behandla följande centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

  • Hi  7-9
    Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Följande är vad du ska visa att du kan:

Det kommer att bli ett skriftligt läxförhör.

Du ska kunna berätta om hur människan går från att vara jägare och samlare till att vara jordbrukare och vad det är för skillnad på de två olika sätten att leva.

Du ska kunna berätta om vad som är utmärkande för en flodkultur/högkultur och vilka uppfinningar man gjorde.

Du ska också kunna berätta ungefär när högkulturerna fanns och var de låg.

Undervisning

Genomgångar

Diskussioner

Filmer

Följande länkar kan vara till hjälp

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia år 9

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: