Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOLEN och trivsreglerna.

Skapad 2016-01-19 12:33 i Högbergets förskola Ludvika
Lejonstassens barn har pratat med varann och kommit överens om trivsreglerna inom förskolan för alla barnen och personal ska trivas i.
Förskola
Beskriv arbetsområdet

Barnen har kommit själva på att det ibland är det lite stökigt på avdelningen. Barnen kan reglerna utantill nästan, men vi behöver sätta på något sätt och påminna de varje dag.

Innehåll

SYFTE

För allas trivsel i förskolan

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Dessa kopplingar till läroplanen handlar om språkutveckling. Eftersom det är mot dessa mål vi ska arbeta under läsåret 15/16 så bör minst ett av målen per planering vara med. Plocka bort de mindre prioriterade målen. Lägg gärna till ett mål som just er specifika grupp behöver jobba mot.  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

METOD

Vi samlas i varsin grupp och jobbar tillsammans med barnen vilka regler som ska gälla, sedan i en stor samling berättar vi för barnen vilka regler och vart ska de synas.

Alla barnen från Lejontassen från 3-6 år deltar.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar reglerna:

Lillagruppen:

 • Att vara snäll, inte slåss, inte sparkas.
 • Låta kompisarna vara med och leka
 • Att vara försiktig med leksakerna, inte kasta, inte förstöra.
 • Hjälpa sina kompisar
 • Plocka undan efter sig, när man har lekt.
 • Inte springa inomhus, så man krockar eller ramlar.

Mellangruppen:

 • Städa och lägga tillbaks.
 • Pussel ska ha alla bitar.
 • Dämpa ljudet.
 • Delar man sig eller samsas, turas om
 • Man ska prata med varandra.
 • Vänta på toalett besökt.
 • Sprang inte inne det är halk.
 • Reda om leksakerna och böcker.

Storagruppen:

 • Ta inga teckningar från annans låda.
 • Vara snäll och hjälpa varandra.
 • Inte springa inomhus.
 • Inte skrika.
 • Vara sams och inte slåss, inte knuffas (inte bitas)
 • Inte spotta.
 • Inte prata i mun på varandra.

 

SOLSTRÅLAR (gemensamma regler som ska stå på vägen)

 • Vi är hjälpsamma mot våra kompisar.
 • Vi låter den som sitter på toaletten vara ifred (inte öppna eller banka på dörren)
 • Vi är snälla mot varandra (inte slåss, knuffas eller sprakas)
 • Vi är rädda om våra saker
 • Vi säger inte dumma saker till varandra.
 • Vi springer inte inomhus då kan vi krocka och göra oss illa 

 

 

 

UPPLÄGG

Vi har tagit v. 2 och v. 3 för detta. Solen ska vara uppe på vägen framför soffan senaste på fredag 22 januari 2016.

Solen ska ha solstrålar med skriftliga regler, men för att barnen ska förstå reglerna tydligare. Vi ska fota barnen som kan tolka reglerna bättre.

Vi kommer att prata regelbundet om reglerna och påminner om dem i mellanrummet. Om det behövs ska vi uppdatera reglerna och sätta upp igen på väggen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: