Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärplatta

Skapad 2016-01-19 12:40 i Pysslingen Förskolor Björngården Pysslingen
Användning av lärplatta på idet
Förskola
...

Innehåll

Vilka gäller planen?

Barnen på Idet.

När?

Vårterminen 2015

Vad ska utvecklas?

Genom att använda lärplatta i den pedagogiska verksamheten vill vii ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk, matematik, naturkunskap, kommunikation och IT. Barnen övar också turtagning genom att vänta på sin tur. Barnen får möjlighet att utveckla respekt för andra individer. Lärplattan används också som ett pedagogiskt dokumentationsredskap för barnen reflektion och lärande.

Varför?

För att vi ser ett stort intresse hos barnen för lärplatta/teknik/musik/IT. Alla barn skall ges möjlighet att använda och utforska lärplattan.

Vad har vi för mål?

 Lärplattan skall användas som ett kompliterande verktyg i olika lärandesituationer och vardagssammanhang.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

Målkriterier?

Barnen har utvecklat öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Barnen har utvecklat sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt hantera gemensamma regler.

Barnen har utvecklat sitt språk.

Barnen har utvecklat sitt intresse för bilder, texter och olika medier.

Barnen har utvecklat sitt matematiska tänkande.

Barnen har utvecklat sin förmåga att urskilja teknik i vardagen.

 

 

Nuläge:

Barnen på Idet visar att de vill använda lärplattan genom kroppsspråk och verbalt. Barnen använder lärplattan en åt gången för att sedan ge den till en väntande kompis.

De använder flera olika appar som vi pedagoger valt ut. De lyssnar på musik och ser på foton/filmer från verksamheten.

Hur?

Vi använder lärplattan när:

- Vi söker information tillsammans med barnen när det kommer upp frågor som vi behöver får svar på.

- vi dokumenterar och reflekterar kring det förändrade lärandet.

-  vi lyssnar på sagor och musik.

- barnen skall få möjlighet att utveckla sitt språk och sina matematiska förmågor genom de appar som vi pedagoger valt ut.

-

Vem ansvarar för vad?

Emma och Linda

Tidssatt

Vårterminen 2016

När och vilka gör Uppföljning, utvärdering, resultat och analys?

Uppföljning i slutet av varje månad av Emma och Linda

Utvärdering:

Följde vi vår plan?

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Resultat:

Nådde vi våra mål?

Vilket förändrat lärande har vi kunnat se? (hos gruppen och hos varje barn)

Analys:

Om pedagogerna nådde målen, vilka var framgångsfaktorerna?

Om pedagogerna INTE nådde målen, vad kan vi de/ana att det berodde på?

Vad blir de NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu har gjort?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: