Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energikällor

Skapad 2016-01-19 12:54 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi lär oss om energi och energikällor
Grundskola 7 – 9 Fysik

Vi kommer att arbeta med energi och energikällor mellan vecka 8 och vecka 12. Vad är egentligen energi för något och vilka energikällor finns det?

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Detta kommer vi att arbeta med

 

 • Genomgånngar
 • Gruppdiskussioner
 • Inlämningsuppgifter
 • Vi kommer att planera och genomföra en egen laboration.
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt eller muntligt kunskapsprov

Läromedel: Spektrum fysik

Kunskapsmål efter avslutat arbete

Du ska ha kunskap om:

 • hur energin från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer
 • att energi inte kan förstöras utan endast omvandlas mellan olika former 
 • vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara energikällor 
 • om olika sätt att idag producera energi samt deras för- och nackdelar för miljön samt vilka hållbara sätt det finns att producera energi i framtiden 
 • hur vårt sätt att använda fossila bränslen påverkar jordens klimat 
 • hur kärnkraft kan spela en viktig roll för att snabbt hindra den ökande växthuseffekten men även vilka risker det medför 
 • hur vi i den rika delen av världen använder allt mer energi och hur vår livsstil påverkar jordens klimat

Du ska veta vad följande begrepp betyder:

 • energiform
 • energiprincipen
 • verkningsgrad
 • energikvalitet
 • energikälla
 • förnyelsebar energikälla
 • icke förnyelsebar energikälla

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift fysik

Matriser

Fy
Energi och energikällor 7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, (teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, (teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, (teknik, miljö och samhälle) och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Söka information
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, (materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang) och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, (materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, (materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang) och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Påverkan på miljö & hållbar utveckling
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Systematiska undersökningar
Underlag för bedömning är för litet eller saknas helt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: