Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-01-19 13:27 i 0 Strömslundsskolan Trollhättan
Grundskola 1 Fysik Teknik
Inledande text

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför puttar och drar magneter i varandra?

Varför är magneter olika starka?

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att

 • Arbeta och diskutera enskilt och i grupp
 • Göra enkla undersökningar
 • Dokumentera det vi undersöker
 • Se på faktafilmer

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Fy  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Fy  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Begrepp

Magnetisk kraft, metall, attraherar, stöta ifrån, kompass

Bedömning

Efter arbetsområdet ska du kunna berätta om

 • Olika sorters magneter
 • Magnetisk kraft
 • Vilka saker som fastnar på en magnet

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Göra enkla undersökningar (analysförmågan)
 • Dokumentera och berätta om dina undersökningar (kommunikativa förmågan)

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy   3
  Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
 • Fy   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Fy   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser

Fy Tk
Mall/Namn på planeringen/strömslundsskolan

Magnetism

Du behöver mycket hjälp med ditt arbete.
Du behöver lite hjälp med ditt arbete.
Du lyckas bra med ditt arbete utan hjälp.
Du lyckas mycket bra med ditt arbete.
Du kan berätta om magnetisk kraft
Du kan göra enkla undersökningar
Du kan dokumentera och berätta om dina undersökningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: