Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2016-01-19 13:28 i Knutsbo förskola Ludvika
Vi kommer att arbeta med Babblarna som ett tema för att stimulera & utveckla barns lärande på ett roligt & inspirerande sätt. Denna gång kommer Bobbo och utmanar oss på hans rörelsebana.
Förskola
Babblaren Bobbo som är rörelseexpert kommer att besöka oss på våra samlingar och bjuda in oss oss på hans rörelsebanor.

Innehåll

SYFTE

Barnen frågar ofta om de får vara i lekhallen. De tycker om att klättra och hoppa, barnen brukar också leka inte nudda golv genom att bygga banor med kuddar. Detta vill vi utveckla genom att fånga barnens intressen i olika former av hinderbanor med fokus på grovmotorik.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

METOD

Bobbo kommer att besöka oss på våra samlingar och bjuda in oss till olika rörelsebanor och lekar. Vi har fokus på att utmana och utveckla barnens grovmotorik. Barnen kommer att få krypa, klättra, åla, hoppa jämfota, hoppa på ett ben, klättra, rulla, göra kullerbytta, dansa, lära sig olika kroppsdelar, grupplekar och andra olika kordinationslekar.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar hur barnen jobbar med de olika uppdragen de får (som är kopplade till Lpfö98). Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan, observerar det barnen säger/gör, barnens ev teckningar/skapelser. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen/uppgiften dokumenterar. Vi dokumenterar varje gång vi får ett uppdrag & genomför uppdraget.

UPPLÄGG

Vi planerar att arbeta med Babblarna denna termin.

På varje avdelningsplanering/möte kommer vi att reflektera över vårt arbete & därefter planera fortsättningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: