Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi LPP

Skapad 2016-01-19 13:30 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Befolkningsgeografi, migration, urbanisering, staden
Grundskola 7 – 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor

Innehåll

Övergripande mål

 • Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden
 • Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.
 • Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Förmågor

 • Analysförmåga
 • Kommunikativ förmåga
 • Informationshantering
 • Begreppsförståelse
 • Metakognitiv förmåga

Innehåll/arbetssätt

Genomgångar/faktafilm
Begrepp
Faktatexter
Söka fakta
Träna på att återberätta

Centralt innehåll

Geografi

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.
 • Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Kunskapskrav

 • Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: