Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga och bo - Teknik, åk 4

Skapad 2016-01-19 13:33 i Bodaskolan Älvkarleby
Hus ska inte bara ge skydd mot regn och kyla. De ska vara vackra också.
Grundskola 4 Teknik
De flesta hus är bostäder men det finns många andra viktiga byggnader som skolor, sjukhus och tågstationer.

Innehåll

Konkretisering av mål

Efter arbetsområdet ska du:
Kunna beskriva ett hus.
Känna till att man kan mura på olika sätt.
Känna till egenskaper hos frigolit.

Förankring i kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Innehåll

Arbetsområdet innehåller bla detta ur det centrala innehållet:
Byggnader

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Arbetssätt/Undervisning

Textläsning
Diskussioner
Uppgifter/experiment att dokumentera i skrivboken.

Bedömning

Hur du löser dina uppgifter.
Deltar i diskussioner.
Hur du bygger en mur med olika förband.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: