Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse till musik 7-9

Skapad 2016-01-19 13:45 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Arbetet med rörelse till musik och dans kommer att ske genom träning av färdiga danser, skapande av egna danser och träning av traditionella danser.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att öva rörelse till musik framför allt genom danser syftar ämnesområdet till att utveckla din kroppskontroll, taktkänsla, koordination och balans.

Arbetsområdet syftar också till att du ska få ta del av olika estetiska uttrycksformer genom kultur och ges möjlighet till att utveckla ditt egna skapande.

Exempel:
Du ska förstå hur musik och dans hör ihop och använda kunskapen till att skapa en egen dans till en del av en låt. Du ska sträva efter att lära dig steg i redan färdiga danser för att delta i synkroniserad dans.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att anpassa ditt kroppsspråk till musiken/sammanhanget
 • Din förmåga att reflektera kring hur dans påverkar individen fysiskt och mentalt

Hur:

 • Bedömning kommer att ske när vi gör rörelseövningar till musik på idrotten (ex. roller till musik)
 • Bedömning kommer att ske när vi dansar olika danser under lektionerna
 • Bedömning kommer att ske på dansfilmen ni kommer att arbeta med och lämna in i slutet av arbetsområdet
 • Bedömning kommer att ske vid samtal om dans och rörelse till musik inledningsvis och i slutet av lektionerna

Kopplingar till läroplan

 • Idh  E 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  C 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
 • Idh  A 9
  I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • I helklass 
 • I mindre grupper
 • Med hjälp av olika typer av musik
 • Med hjälp av film

Vi kommer att dansa olika typer av danser under lektionerna. Ni kommer att få steg och kunskaper kring låtuppbyggnad för att ges möjligheten till att kunna skapa egna danser. Vi kommer arbeta med film som redskap för att skapa en förståelse för den egna kunskapen och för att underlätta samtal kring bedömning.

Vi kommer att arbeta med mer traditionella danser där vi kommer att diskutera traditioner och traditionella normer. Du kommer i samtal att få uttrycka tankar och reflektera kring normer och traditioner och få lyssna på andras tankar och reflektioner.

Kopplingar till läroplan

 • Idh  7-9
  Rörelse Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  7-9
  Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
 • Idh  7-9
  Hälsa och livsstil Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Begrepp

Begrepp:

 • Slag/beat
 • Takt
 • Låtanalys
 • Att räkna inom dans

Uppgifter

 • Grupparbete - Skapa dans

 • Grupparbete - Skapa egen dans

 • Grupparbete - skapa egen dans

 • Grupparbete - skapa egen dans

 • Grupparbete- skapa egen dans

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: