Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

verbs and books

Skapad 2016-01-19 14:06 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi tränar på oregelbundna verb samt läser skönlitteratur på engelska.
Grundskola 7 Engelska
Under veckorna 2 - 7 kommer vi att fokusera på att använda oregelbundna verb på ett korrekt sätt. Vi kommer även att läsa skönlitteratur: "Walkabout" och en valfri bok.

Ni får verb i läxa under veckorna 3 - 5. Vi läser böcker på lektionstid och samtalar i smågrupper om innehållet. Vecka 6 är det schemabrytande verksamhet, inga lektioner i engelska.

Innehåll

examination

Examination:
tisdag 16/2: skriftligt förhör på verben ( läxor v. 3 - 5 )
onsdag 17/2 eller torsdag 18/2: muntliga boksamtal i mindre grupp

Boksamtal:
du ska ha förberett ditt samtal
du ska kunna berätta kortfattat om innehållet
du ska kunna berätta om och beskriva bokens huvudkaraktärer
du ska kunna lyssna på de andra i gruppen
du ska kunna ställa frågor till de andra i gruppen
du ska kunna beskriva bokens budskap

 

Se matris för bedömning

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: