Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lögarebergets PP-mall VT-16

Skapad 2016-01-19 14:21 i Pysslingen Skolor Lögarebergets Montessoriskola Pysslingen
Arbetsområdet kommer att handla om människans utveckling, den senaste istiden, samt tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Under läsåret 2015-2016 kommer vi att lära oss mer om människans utveckling, från de första upprättgående varelserna i Afrika till den moderna människan. Vi kommer även att lära oss om den senaste istiden och hur denna påverkade människor, djur och natur. Dessutom ska vi studera hur människorna levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.

Innehåll

Konkretiserande mål

Du ska under det pågående arbetet få möjlighet att utveckla dina förmågor/dina kunskaper om:

SO

 • människans utveckling.
 • att klimatförändringar - exempelvis istider - genom historien har fått konsekvenser för människor, djur och natur.
 • stenåldern, bronsåldern och järnåldern och om hur människor levde under dessa tidsepoker, samt övergången från nomad till bofast.
 • människans behov och att dessa kan förändras.
 • hur spår av forntiden ser ut i naturen.

Svenska

 • att skriva faktatexter där du använder stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
 • att läsa texter med flyt, kunna återberätta innehållet samt kunna identifiera textens budskap.
 • delta i samtal och diskussioner genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • att söka fakta på webbsidor och förstå att texters innehåll påverkas av vem som är avsändare/författare.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • söka information och skriva faktatexter om människans utveckling, istiden och tidsepokerna sten-, brons- och järnåldern.
 • redovisa muntligt och skriftligt.
 • använda tidslinjer och några historiska begrepp för att ange händelser i tid.
 • beskriva hur man kan se historiska spår i naturen.
 • utveckla dina kunskaper genom att få - och ta till dig - kontinuerlig respons från lärarna (formativ bedömning).

Bedömningen görs genom:

 • observerationer av hur du deltar i diskussioner, kan berätta, göra jämförelser och dra egna slutsatser.
 • granskning av dina texter och arbeten i din forskningsbok.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: