Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering " Dinosaurier"

Skapad 2016-01-19 14:51 i Allén Dibber Sverige AB
Förskola

Under förra terminen har vi märkt att det finns ett stor intresse bland av våra barn i barngrupper att leka med dinosaurier och även få veta mera om dem. Barnens idéer kommer att styra vår projekt framåt och vi utmanar dem där deras fokus i ämnet finns.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har valt att arbeta med dinosaurier då barnen visat intresse. Vi har lånat böcker från biblioteket tillsammans med barnen som vi har märkt att barnen ofta sätter sig och tittar i och vill att vi ska läsa.

Vi startade upp projektet med att se filmen om dinosaurier. Samtidigt började vi också med att fråga barnen vad de kan om dinosaurier och vad de ville veta. För att ge god förståelse av vad dinosaurie är, hur de levde och hur världen såg ut då, besökte vi Naturhistoriska museet.

 

MÅL

Syftet är att utifrån projektet få in så många läroplansmål som möjligt. Att genom projekt "Dinosaurier" lekfullt inspirera till att lära om språk, matematik, naturvetenskap. Ge barnen kunskap om hur dinosaurierna levde.
Vi ska träna samarbete och lösa uppgifter tillsammans genom projektet. Barnen ska få skapa ett landskap och de ska få forma en egen dinosaurie i lera. Låta barnen använda dinosauriers land och leka med.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta i ett projekt under en till två dagar i veckan under en period eller så länge intresset finns kvar. Vi frågar barnen vad de vet om dinosaurier, vad de vill veta, tittar på bilder, filmer och läser i böcker. Vi pratar om hur det kunde  ha sett ut på dinosauriernas tid, vad de levde av.

Vi använder olika material i skapandet av landet och barnen får prova på att måla och konstruera då vi tillverkar landet och vulkan. Barnen ska själva få vara delaktiga och utforma hur landet ska se ut.

Vi ska använda oss av någon sång eller ramsa som handlar om dinosaurier. Dessutom ska vi bygga en vulkan och experimentera hur det ser ut vulkanen skulle vara.

 

DOKUMENTATION

Dokumenterar under tiden vi har projektet och genom att ta bilder och filma och reflektera med barnen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Genom att intervjua barnen enskilt och reflektera över vår dokumentation. Vi reflektera över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Koppling till Lpfö 98, rev. 2010

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: