Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och Magnetism åk 7

Skapad 2016-01-19 14:53 i Tyresö skola Tyresö
Grundskola 7 – 9 Fysik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

1. Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att beröra följande områden:

-statisk elektricitet
-historia (hur såg det ut innan elektriciteten kom till Sverige)
-kopplingsschema
-spänning, ström, isolator och ledareglödlampan
-serie och parallellkoppling
-elsäkerhet
-magnetism
-elektromagneter
-elmotorn och generatorn

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Här kopplar du till det centrala innehåll som kommer att behandlas. Använd knappen "Koppla".

Skriv över denna text.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

4. Arbetssätt

- laborationer
- gemensamma genomgångar
-diskussioner
- instuderingsuppgifter

5. Bedömning

-laborationsrapport
-prov

6. Kunskapskrav

Här visar du aktuella kunskapskrav. Använd Tyresö kommuns matriser genom att använda knappen "kopiera matris". Använd endast de delar av matrisen som behandlas i arbetsområdet. (Klicka på "x" för de kunskapskrav du vill ta bort. Mer information hittar du i handboken)

Skriv över denna text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: