Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska i klass 5.

Skapad 2016-01-19 15:19 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Mål att arbeta mot i engelska åk. 5. Innehåll i undervisningen och vad som kommer att bedömas.
Grundskola 5 Engelska
Här kan du läsa om vilka områden vi ska jobba med, vad vi ska träna och lära oss i engelska i klass 5.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Konkretisering av mål (du ska kunna)

* Känna igen vanliga engelska ord och fraser inom teman och områden som handlar om vardagsliv och ligger dig nära.
* Våga prata engelska inför gruppen och ha någon strategi för att göra dig förstådd när språket inte räcker till.
* Använda enkla fraser och meningar för att berätta om något som är välkänt för dig.
* Besvara och ställa enkla frågor inom kända områden.
* Skriva korta enkla förståeliga texter och meddelanden på engelska.
* Läsa och förstå texter, dikter eller sånger som ingår i undervisningen.
* Förstå muntliga och skriftliga instruktioner som används i undervisningen.
* Klara att, genom betydelsebärande ord och sammanhang, förstå det huvudsakliga innehållet i talad engelska och texter som används i undervisningen.

Kommer att bedöma

* Hur väl du förstår engelska när du lyssnar: 
t.ex. 
-Hur väl du förstår fraser och ord i samtal.
-Hur väl du förstår instruktioner och meddelanden.
-Hur väl du kan hitta viss information i enkelt tal.

* Hur väl du förstår engelska när du läser:
t.ex.
-Hur väl du förstår fraser och ord i texter.
-Hur väl du förstår skriftliga instruktioner och meddelanden.
Hur väl du kan hitta viss information i texter.

* Hur väl du kan tala engelska och samtala på engelska:
t.ex.
-Att du vågar, försöker och kan uttrycka dig på engelska för att svara på frågor och delta i enklare samtal.
-Att du kan använda enkla fraser och meningar för att berätta om något som ligger dig nära.

* Hur väl du kan skriva engelska:
t.ex.
-Att du kan skriva korta enkla meddelanden, brev eller texter.

Undervisning

Du kommer att:

 •  Lära dig sommar-ord, träna på att skriva och berätta om din sommar och då också träna imperfekt av verben. Vi tränar på att använda ord för känslor och upplevelser. Vi läser sommardikter och tränar på att läsa dem högt med rytm och inlevelse.
 • Arbeta med en engelsk barnbok: The Gruffalo. Vi lär oss ord och uttryck, gör en engelsk rap och dramatiserar berättelsen på engelska. 
 • Träna på och lära dig olika former av verbet. Vi arbetar speciellt med imperfektformerna.
 •  Lära dig ord om hemmet och beskriva hur det ser ut i ditt rum eller beskriva ditt hus. Vi arbetar med ett storylineprojekt där alla ingår i familjer som bor vid samma gata. Du får träna dig på att muntligt och skriftligt presentera dig och din familj. 
 •  Repetera siffror och ordningstal.
 • Arbeta med en spökhistoria i tre delar och då repetera ord och grammatik från klass 4.
 • Lära dig ord om staden och att förklara hur man hittar vägen.
 • Läsa en modern form av sagan om Rödluvan och träna dig på att muntligt och skriftligt återberätta den.
 • Repetera och lära dig ord och uttryck om julen och jämföra med hur vi firar olika högtider.
 • Lära dig om Great Britain, Ireland, London and the UK. Vi tränar geografi-ord och namn på länder och språk.
 • Repetera namn på vilda djur och bondgårdsdjur. Vi tar reda på fakta om djur och skriver en kortare faktatext.
 • Läsa och försöka lösa en deckargåta.
 • Repetera hur och när man använder do, does och did.
 • Repetera och träna klockan.
 • Repetera och träna am, are och is / was och were.
 • Träna att säga datum och när du är född.
 • Arbeta med pågående form, t.ex. It´s raining.
 • Träna på att berätta och skriva om något som händer i framtiden: Futurum.
 • Läsa och arbeta med engelska barnböcker. Lära dig nya ord och uttryck och ny grammatik som t.ex att komparera ett adjektiv.
 • Själv få fundera på hur väl du når målen i engelska och göra en självskattning om detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: