Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 3 Freke

Skapad 2016-01-19 16:12 i Valhallaskolan Halmstad
En beskrivning av våra mål för tredje delen.
Grundskola 2 – 3 Matematik
...

Innehåll

Vi arbetar med talområdet 0-100.

Vi arbetar med:

 • Problemlösning
 • Tal och talens beteckningar
 • Räkning med positiva heltal. Alla fyra räknesätten.
 • Rumsuppfattning och geometri. Symmetri.
 • Mätning. Tid, Volym


 

Så här arbetar vi:

Vi talar mycket matematik och arbetar mycket tillsammans. För att få en grundläggande taluppfattning behövs mycket konkret arbete och material. Ett varierat arbetssätt är också viktigt.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Matematik del 3

Godkänd nivå
Problemlösning
Kan lösa olika typer av matematiska problem. Kan med hjälp prova olika typer av lösningar.
Tal och talens beteckningar
Är helt säker på talradens uppbyggnad, kan säga och skriva talens grannar. Kan ramsräkna framåt och bakåt.
Räkning med positiva heltal
Kan huvudräkning 0-20, addition och subtraktion.
Kan med hjälp av olika strategier (T.ex huvudräkning eller uppställning) räkna ut större additions- och subtraktionstal. 35+43, 67-23
Kan med hjälp av addition, subtraktion och/ eller tabellkunskaper multiplicera och dividera med 2, 5 och 10.
Rumsuppfattning och geometri
Kan hantera en linjal
Kan rita ut symmetrilinjer och komplettera bilder så att de blir symmetriska.
Mätning
Tid: Kan hela klockan.
Volym: Kan mäta med dl- och l-mått. Kan räkna med olika volymer. Kan uppskatta olika volymer.
Statistik
Kan med viss säkerhet fylla i och tolka enkla diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: