Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pneumatik

Skapad 2016-01-19 16:27 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Styr och reglerteknik
Grundskola 7 Teknik
...

Innehåll

Uppdrag:

Uppdrag:

Ni ska konstruera en modell som styrs av pneumatik eller hydralik. Modellen ska ha ett bestämt syfte och uppfylla ett speciellt behov. I utvecklingsarbetet ska ni följa de olika faserna i arbetsgången (här nedan).

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser

Tk
Pneumatik

Bedömningsmall

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
Pröva möjliga idéer Enkla fysiska modeller. Bidra till lösningar som leder framåt
Pröva och ompröva möjliga idéer Utvecklade fysiska modeller. Hittar med lite hjälp lösningar som leder framåt.
Systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer. Välutvecklade och genomarbetade fysiska modeller. Hittar lösningar som leder framåt.
Dokumentation av arbetet med skisser , ritningar och modeller
Enkla dokumentationer. Intentionen till viss del synliggjord
Utvecklade dokumentationer. Intentionen relativt väl synliggjord
Välutvecklade dokumentationer. Intentionen väl synliggjord
Resonemang kring material och dess användning i tekniska lösningar.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Resonemang kring val av tekniska lösningar och dess konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Enkla och till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: