Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2016-01-19 16:28 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Matematik
I detta arbetsområde kommer vi arbeta med de geometriska formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Vi kommer också att träna oss på att mäta och rimlighetsbedöma längder, volymer och massor.

Innehåll

Syfte / Förmågor att utveckla

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
 • Ma
  Syfte använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Avsnitt 5

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-6
  Geometri Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
 • Ma  1-6
  Geometri De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
 • Ma  1-6
  Geometri Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
 • Ma  1-6
  Geometri Geometriska mönster.
 • Ma  1-6
  Geometri Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Ni kommer få olika geometriuppgifter som ni ska ska lösa ibland enskilt och i grupp.

Vi kommer ha lärarledda genomgångar och diskussioner i grupper.

Vi kommer leta geometriska former i vår omgivning och träna oss på att beskriva dem.

Vi genomför olika mätningar av längder, volymer och massa. Vi tränar på att rimlighetsbedöma.

Vi ser på olika program t ex Mattelandet. Efteråt skriver vi gemensamma texter om vad vi lärt oss.

Vi dokumenterar en del av vårt arbete i en matte-skrivbok.

Såhär visar jag att jag kan

Du visar vad du kan på lektionerna genom att aktivt delta i enskilda uppgifter och gruppdiskussioner.

Du visar vad du kan när du löser matematikuppgifterna både enskilt och i grupp.

Du visar vad du kan när vi mäter längder, volymer och massor samt dokumenterar om det i din ma-skrivbok.

 

Matriser

Ma
Utvärdering (hur gick det?)/bedömningsmatriss utifrån kunskapskraven

E
C
A
Sträckor, massor och volymer
Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med viss säkerhet.
Eleven mäter och avläser sträckor, massor och volymer med säkerhet.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: