Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädtema- ett samarbete mellan trä-och textilslöjden, åk 5 vt -16

Skapad 2016-01-19 20:47 i Ljungskileskolan Uddevalla
Med trädets och lövets form som inspiration skapar vi bilder med hjälp av nålfilning, broderi, trådslöjd och figursågning.
Grundskola 5 Slöjd
Med trädets och lövets form som inspiration skapar vi bilder med hjälp av nålfilning, broderi, trådslöjd och figursågning.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:

 • Med hjälp av lövets och trädets form bli inspirerad att skissa bilder.
 • Få översätta din bild till fyra olika slöjdteknker: nålfilning, broderi, trådslöjd och figursågning, och i samband med detta lära dig om de olika teknikerna och materialen.
 • Dokumentera arbetets gång och hur resultatet blir.
 • Diskutera hur färger och former påverkar varandra.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

 • Du kommer att arbeta praktiskt med nålfilning, broderi, trådslöjd och figursågning. "Bilderna"  kommer sedan att monteras ihop till en tavla.
 • Du kommer att få teoretiska genomgångar om de material och de tekniker vi ska använda.
 • Du kommer att få dokumentera din arbetsgång och resultat.

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt arbeta med och i de olika teknikerna och materialen.
 • kunna skissa och förklara din idé.
 • kunna berätta om de olika teknikerna du använt och om materialen.
 • prova och analysera alternativa lösningar i utförandet.
 • dokumentera hur arbetet gått och hur resultatet blivit.

Matriser

Sl
Trädtema- ett samarbete mellan trä-och textilslöjden, åk 5 vt -16

Trädtema

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett mycket noggrant sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert sätt som fungerar bra.
Du använder slöjdens redskap och verktyg på ett säkert sätt som fungerar mycket bra.
Kunna namnge de redskap du använt dig av, och kunna förstå de sömnadsord vi använt oss av.
Du kan detta i stort sätt.
Du kan de ord och uttryck vi träffat på under terminen.
Du använder de ord och uttryck vi träffat på under terminen i dokumentationen.
Dokumentera arbetsprocessen.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt arbete.
Du kan ge välutvecklade omdömen om ditt arbete.
Kombinera färg, form och material.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Du berättar på ett utvecklat sätt om dina val.
Du berättar på ett välutvecklat sätt om dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: