Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träningsdagbok kost och aktivitet

Skapad 2016-01-20 09:31 i Rönnbyskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Genom att skriva träningsdagbok lär du dig mera om dig själv och din egen livsstil. Genom att kartlägga och reflektera över din vardag kan du lära dig att se mönster och kopplingar mellan hur du lever och hur du mår. Sover du tillräckligt, äter du allsidigt och rör du på dig tillräckligt? Vilka mål vill du jobba mot?

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll

Efter detta tema ska du kunna:
Sätta upp mål för fysiska aktiviteter.
Använda dig av olika begrepp om upplevelser och effekter av fysiska aktiviteter och träningsformer.

Undervisning/arbetssätt

Genomgång om hur man skriver denna typ av text.
Idrottslektioner som vanligt där vi samtalar om vad det har fokuserats på under lektionen och vad som kan skrivas in i dagboken.

Bedömning

Sker efter matris.

Uppgifter

 • Dagbok kost,sömn och aktivitet

 • Dagbok kost,sömn och aktivitet

Matriser

Idh
Hälsa - kost och motion

Uppnår ej målen
E
C
A
Resonemang om hälsa
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Du har inte visat att du har kunskap om hur kost och träning påverkar din hälsa. Du har t.ex. bara lämnat in dagboken utan att dra slutsatser.
Du förklarar kortfattat hur kost och träning påverkar din hälsa. Du lämnar in dagboken och skriver kortfattat en sak som du är nöjd med och en sak som du är missnöjd med.
Du för underbyggda resonemang om hur fysiska aktiviteter tillsammans med kost kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Dagboken är väl genomförd och du drar två slutsatser kring hur din kost och dina fysiska aktiviteter påverkar din hälsa.
Du för väl underbyggda resonemang om hur fysiska aktiviteter tillsammans med kost kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. Dagboken är väl genomförd och du drar minst tre slutsatser kring hur din kost och dina fysiska aktiviteter påverkar din hälsa varav två är utförligt beskrivna.
Utvärdering
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett enkelt sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Eleven kan på ett utvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: