Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT årskurs 9 (Idh)

Skapad 2016-01-20 09:50 i Vasaskolan Hedemora
Vi planerar vårterminen tillsammans utifrån hur många lektioner vi har kvar, vilka områden vi behöver jobba med i klassen och individuellt.
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Syftet med denna planering är att du ska få inflytande över din egen och klassens planering utifrån hur du ligger till i förhållande till kunskapskraven och hur mycket tid vi har kvar att arbeta, öva och visa olika förmågor. Du får möjlighet att prioritera områden som just du behöver fokusera på innan slutbetyget i årskurs 7-9 ska sättas.

Innehåll

Planeringen

För att genomföra denna terminsplaneringen behöver du veta lite olika saker.

Detta får du veta av läraren

 • Antalet tillgängliga lektioner i Idrott och hälsa som återstår innan betygen ska vara satta på vårterminen
 • Hur du ligger till i ämnets olika delar i förhållande till kunskapskraven

Detta ska du göra

 • Fördela antalet tillgängliga lektioner bland de olika delarna i ämnet och lämna in din grovplanering till läraren.
 • Diskutera lämpliga saker att göra på varje område med lärare och kamrater.

Tidsåtgången för denna uppgift är generellt högst en lektionstimme (60 minuter).

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
 • Lgr11
  Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
 • Lgr11
  Läraren ska svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
 • Lgr11
  Läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
 • Idh  E 9
  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9
  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9
  Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Matriser

Idh
Planeringens olika steg

Antal lektioner
Hur jag ligger till
Fördelning av lektioner
Min lärare
Jag har identifierat antal tillgängliga lektioner (får jag veta av min lärare)
Jag har fått reda på hur jag ligger till inom ämnets olika delar (får jag av lärare)
Jag har gjort och lämnat in en grovplanering där jag har fördelat tillgängliga lektioner på de områden jag har prioriterat
Min lärare har sett planeringen, kommenterat den och vi har diskuterat exempel på saker man kan göra på dessa lektioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: