Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight - Me and You

Skapad 2016-01-20 09:58 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi utgår ifrån texterna: Idol, Why me?, Billy Elliot, Horrid Henry's Arch Enemy, Kitty Cool and Clever och The Secret of Shadow Ranch i Spotlight 7. Vi kommer också att jobba med ett skriva ett manus, baserat på en tv-serie som vi tittar på ibland. När manus är skrivet ska detta redovisas i grupp inför klassen.
Grundskola 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Sånger och dikter.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretiserade mål

Efter avslutat område ska du kunna:

 • på ett enkelt sätt berätta om vad som sker i en text
 • en del olika strategier för att lyssna och läsa på engelska
 • skriva en enkel fortsättning på en berättelse
 • använda/känna till en del språkliga strategier för att göra dig förstådd muntligt på engelska
 • dramatisera några scener som ni tidigare fått skriva manus till

 

Undervisning

I detta arbetsområdet kommer vi att träna oss på att förstå och tolka texter genom att läsa, svara på frågor om innehåll och diskutera i helklass. Vi kommer på samma sätt att lyssna till en del olika hörförståelser där vi tränar upp olika strategier för att lyssna samtidigt som vi svarar på frågor om innehållet och diskuterar detta i helklass.

Muntliga övningar kommer att finnas kopplat till alla texterna vi läser och där utöver kommer vi att diskutera och prata om filmen Billy Elliot.

Det blir en del övning i att skriva på engelska, dels när vi svarar på frågor och gör övningar till texterna men även i en skrivuppgift som heter A Really Awful Start. I denna uppgiften får ni fortsätta en berättelse och avsluta den på lämpligt vis utirfån de nya orden vi lärt oss i området.

Bedömning

I detta arbetsområdet kommer jag att bedöma:

 • hur väl du kan förstå en text när du läser 
 • hur väl du kan förstå det du lyssnar på 
 • hur väl du kan uttrycka dig muntligt på engelska 
 • hur väl du kan uttrycka dig skriftligt på engelska 

Matriser

En
Bedömningsmatris i Engelska åk 7-9 - LGR11

1
2
3
LYSSNA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
LÄSA
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta... - väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du kan förstå... - såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
TALA
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande - med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig... - relativt varierat, tydligt och sammanhängande - med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: