Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Idrott och hälsa VT 16

Skapad 2016-01-20 10:05 i Gläntanskolan Helsingborg
En planering för läsåret i ämnet Idrott och hälsa, med innehåll, aktiviteter, syfte och kunskapskrav.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Att röra på sig är kul. Under terminen kommer vi beröra många olika områden av ämnet där vi utvecklar vår fysiska förmåga, våra kunskaper samt våra möjligheter att arbeta tillsammans genom olika former av samarbete.

Att ha kul, kunna samarbeta och att utvecklas som människa tillsammans med andra är viktiga mål som ämnet utgår ifrån. Det betyder att vi behöver idrotta på ett sådant sätt som gör att alla i vår grupp får möjlighet att uppleva just det, d.v.s. att alla ska tycka att det är kul att röra på sig.

Innehåll

Syfte med undervisningen

1. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga   rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

2. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet.

3. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kopplingar till läroplan

  • Idh
    Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • Idh
    Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Tidsplanering

Planering: 

 

V. 2-7 Vi lekar olika lekar, spelar lagspel samt övar rörelseförmågor, balans och styrka genom redskapsgymnastik och frigymnastik. Om tillfälle ges är vi ute och har vinteraktiviteter. Vi börjar även samtala om hälsa och hur egna erfarenheter om rörelse och aktivitet påverkar hälsan. 

V. 8 Sportlov

V. 9-11 Vi tränar dans och rörelse till takt och rytm av olika slag. Vi övar in olika lagsporter t.ex. volleyboll och lacrosse. Vi fortsätter samtala om hälsa och hur man kan skaffa sig en hälsosam livsstil. 

V. 12 Påsklov

V. 13-22 Om vädret tillåter börjar uteperiod denna vecka. Vi övar orientering, kartan och hur vi kan orientera oss i känd miljö. Vi leker och spelar lagspel utomhus. Vi övar olika förmågor inom friidrott inför friidrottsdag i maj. Vi samtalar om skador och om hur vi kan undvika skador. Vi tränar även ihop oss inför beachhandbollsturnering på stranden i Helsingborg i slutet av maj/början på juni.  

Matriser

Idh
IDROTT OCH HÄLSA år 4

Viss måluppfyllnad
God måluppfyllnad
Hög måluppfyllnad
Delta och anpassa sina rörelser i lekar, spel och idrotter
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i dans
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Simma i mag- och ryggläge
Hantera nödsituationer på land och i vatten, under olika årstider.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: