Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Rymden åk 2

Skapad 2016-01-20 10:50 i Iseråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska Bild
...

Innehåll

Övergripande mål och riktlinjer

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Syftet med ämnet/ämnena

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild.

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering av det centrala innehållet

Du ska kunna berätta om hur solen, jorden och månen rör sig med i förhållande till varandra i rymden.

Du ska kunna namnge ett par stjärnbilder och berätta något om deras historia.

Du ska kunna berätta något om hur man tänkte förr i tiden kring jorden och stjärnorna.

Du ska kunna söka information på olika ställen och kunna dela med dig av den informationen i enkla faktatexter.

Du ska kunna anpassa din läsning så att du förstår innehållet i en faktatext.

Undervisning - innehåll, arbetssätt och arbetsformer

- Temaarbete, enskilt och i grupp

- Söka information från olika källor

- Skriva faktatext med egna formuleringar

- Se filmer

- Skapande aktiviteter

 

Slutredovisning och Bedömning

Du ska vid slutet av detta arbetsområde:

- Kunna förklara jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

- Ha skrivit minst en faktatext.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: