Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria/nordiska språk

Skapad 2016-01-20 11:07 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Liten språkhistoria samt uppgifter om grannspråken norska, danska
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad vet du om svenska språkets historia och hur väl förstår du norska och danska?

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi jobbar under veckorna 2- 8 med detta arbetsområde. Test sista veckan.

 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

(Här "kopplar" du till första delen ur Lgr-11 kapitel 2.1 och 2.2)

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

(Varför gör vi detta?) (Här "kopplar" du till de långsiktiga syftesmålen.)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Måldialog

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Vi kommer att titta översiktligt på hur svenskan hör ihop med andra språk, om låneord, och dialekter. Vi kommer även att titta på delar av norskan och danskan.

  • Två stencilhäften från Svenska direkt 8
  • Delar av tv-programmet Värsta språket
  • Diskussioner
  • Övningsuppgifter om nordiska språk

Bedömning

Efter ert önskemål i klassen ville ni ha en del muntligt och en del skriftligt Vi tar därför uppföljning under v 8 med språkhistoria och låneord muntligt ( de två häftena) och norska, danska skriftligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
 • Sv  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
 • Sv  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: