Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetición, clima y tiempo

Skapad 2016-01-20 11:07 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Tid

Denna planering kommer vi att arbeta med under veckorna 3-8. 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med textboken Gracias, muntliga och skriftliga övningar, hörövningar och andra anpassade texter och ljudupptagningar. Det finns digitala övningsuppgifter och textuppläsningar på www.gracias.nu som ni kan arbeta självständigt med. 

Terminen är uppbyggd av perioder och nedan kommer en grovplanering av perioderna. Denna planering kan komma att ändras. 

 

Period 1 V. 3 - V. 8

Repetition från förra terminen (kapitel 1-6; siffror, färger, ord från staden, berätta om dig själv, un/una, el/la, hay un, sporter). 

Alfabetet

Kapitel 7 - Veckodagar, månader och årstider. 

Kapitel 8 - Vädret

Examinationer: Skriftligt prov på kapitel 7 - 8, alfabetet.  Hörförståelse och läsförståelse. Muntlig examination. 

........................................................................................................................................

Period 2 V. 10 - V. 15

Klockan

Kapitel 9 - Siffror 1-100, handla i affär. 

Muntlig uppgift. 

Examinationer: Skriftlig prov på kapitel 9 och klockan. Muntlig uppgift. 

........................................................................................................................................

Period 3 V. 16 - V. 22

Kapitel 10 - Berätta om familjen. Höger, vänster etc. 

Kapitel 11 - Prata om olika aktiviteter, verbformer. 

Examinationer: Skriftligt prov på kapitel 10 och 11. Hörförståelse och läsförståelse. Muntlig examination. 

 

Bedömning

Det som bedöms är hur du:
- deltar i samtal om välbekanta ämnen
- skriver enklare texter
- förstår muntliga och skriftliga instruktioner, berättelser och beskrivningar. 

Bedömningsunderlaget kommer att bestå av:
- muntlig uppgift
- hörförståelse
- skriftlig uppgift
- läsförståelse
- din lektionsinsats (delaktighet, ansvar, interaktion under lektionerna)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: