Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikteori och sång! åk 9 VT16

Skapad 2016-01-20 12:01 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Vi blandar teori och praktik (sång) under detta momentet. Under teorin ska vi gå igenom musiksymboler, noter, tabulatur, dynamik, klang, noternas historia mm.
Grundskola 9 Musik
Hur funkar det med noterna, dess historia och syfte? Vad betyder de olika symbolerna? Vi går igenom det och mycket mer spännande under detta moment. Vi ska också varva detta med sång.

Innehåll

Tid

v 3-8. Muntligt eller skriftligt prov, detta får du välja.

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Arbetssätt

Vi går igenom valda delar av musikteori, och lär oss några knep för att memorera. Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, taktarter, vers och refräng är begrepp vi ska gå igenom. Musiksymboler och notsystem, noter och tabulator ska vi också prata om.

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 9
  Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  C 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 9
  Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
 • Mu  A 9
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 9
  Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
 • Mu  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: