Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och geometri åk 9

Skapad 2016-01-20 12:01 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi arbetar med kapitel 2 och 3 i Z-boken
Grundskola 9 Matematik
...

Innehåll

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

- teckna och tolka uttryck

- undersöka mönster samt beskriva dessa algebraiskt

- förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser

- använda olika metoder för att lösa ekvationer i problem och pröva lösningar

- förstå och använda symmetri och likformighet för att lösa matematiskt problem

- kunna använda och se samband mellan längdskala, areaskala och volymskala

- kunna använda och förstå innebörden med Pythagoras sats

- förklara och motivera begrepp inom området

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att arbeta med innehållet vid genomgångar, diskussioner, eget arbete och vid grupparbete.

Vi avslutar området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömningen bygger på provet, inlämningar men även arbetet i klassrummet.

Matriser

Ma
Algebra och geometri åk 9

Problemlösning

Har ej nått målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Lösa problem och använda lämpliga metoder
Kan ännu inte lösa problem som kräver lösning i flera steg och väljer/använder metoder som ej är lämpliga för problemet
Kan lösa enklare problem som kräver lösning i flera steg och väljer/använder metoder som oftast fungerar för problemet
Kan lösa problem som kräver lösning i flera steg och väljer/använder metoder som fungerar för problemet
Kan lösa svårare problem som kräver lösning i flera steg och väljer/använder metoder som alltid passar bra till problemets karaktär

Begreppsanvändning

Har ej nått målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp på ett enkelt sätt
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Har ej nått målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Algebra
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom algebra
Kan utföra enkla beräkningar inom algebra med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom algebra med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom algebra med mycket gott resultat
Geometri
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom geometri
Kan utföra enkla beräkningar inom geometri med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom geometri med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom geometri med mycket gott resultat

Kommunikationsförmåga

Har ej nått målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: